Grant Fundacji Anwil dla Włocławka

anwil dla wloclawka

Fundacja ANWIL dla Włocławka założona została na początku bieżącego roku. Jej głównym założeniem jest wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez i dla włocławian. Dwudziestego siódmego października w sali konferencyjnej ANWIL S.A. Fundacja ANWIL dla Włocławka przyznała włocławskim organizacjom pozarządowym granty.
W uroczystym ogłoszeniu wyników pierwszego Konkursu Grantowego wzięli udział m.in.: reprezentujący fundatora Arkadiusz Banaszek, Członek Zarządu ANWIL, Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka, przedstawiciele Rady Fundacji oraz Rady Programowej.
Wśród grantobiorców znalazło się Włocławskie Stowarzyszenie Capoeira, które otrzymało wsparcie na realizację projektu

„Aktywni, zdrowi, z pasją – CAPOEIRA”

Celem Projektu jest zaktywizowanie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyeliminowanie zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją poprzez udział w zajęciach capoeira.

Serdecznie dziękujemy Fundacji ANWIL dla Włocławka za docenienie projektu i naszej pracy.

csw-006