Zapisy do grupy

W tym sezonie trwają zapisy do 2 grup wiekowych:
– dziecięcej (od 6 roku życia)
– początkującej (młodzież i dorośli)