Historia grupy

Capoeira we Włocławku

Capoeira we Włocławku

Nasza grupa nieoficjalnie rozpoczęła działalność w 2009 roku kiedy to część sympatyków Capoeira postanowiło odłączyć się od swojej rodzimej grupy i pójść własnym torem. Utworzyliśmy polski oddział grupy CECAB – Centro Cultural Capoeira Agua de Beber, która posiadała swoje jednostki w wielu państwach Europy. W Polsce CECAB tworzyły 4 miasta: Bydgoszcz, Inowrocław, Kalisz oraz Włocławek. Przez okres trzech lat intensywnie rozwijaliśmy się w Capoeira zgodnie z zasadami panującymi w CECAB. Organizowaliśmy liczne wydarzenia tj. warsztaty jedno i kilkudniowe, zgrupowania, pokazy. W sezonie 2011/2012 przewodził nam Instruktor z Brazylii – Estagiario Vega (obecnie stopień Graduado). Pod koniec sezonu 2011/2012, musieliśmy rozstać się z naszym trenerem, który zobligowany został do powrotu do kraju. Wkrótce po tym z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy rozwiązać Polski oddział CECAB.

Zamiłowanie do Capoeira nie pozwoliło nam jednak zaprzestać trenowania, postanowiliśmy się zorganizować i dołączyć do większej społeczności. Na horyzoncie ujrzeliśmy polski oddział grupy AMDQ – A Magia do Quilombo. Nawiązaliśmy kontakt oraz przeprowadziliśmy negocjacje, których skutkiem było przyjęcie Włocławka do grona AMDQ. Od tej pory za rozwój Capoeira we Włocławskiej grupie odpowiedzialny jest Graduado Lagarto – założyciel polskiego oddziału grupy AMDQ.

 

Stowarzyszenie

Po wielu latach wspólnych treningów czołowe osoby w kręgu postanowiły nadać grupie bardziej oficjalny status. Pozwoliłoby to ukazać tworzoną przez nas sztukę walki szerszemu gronu odbiorców oraz dałoby możliwość działania na rzecz lokalnej społeczności. Od stycznia 2012 roku rozpoczęliśmy proces zdobywania danych na temat stowarzyszeń oraz informowania zainteresowanych o możliwościach jakie daje nam zrzeszenie w stowarzyszeniu. Wszyscy byli zgodni co do idei stowarzyszenia, zatem w maju 2012 roku zorganizowano zebranie założycielskie, omówiono wszelkie wątpliwości, przeanalizowano wszystkie uwagi i podjęto uchwałę o powstaniu WSC – Włocławskiego Stowarzyszenia Capoeira.

WSC swoją działalność rozpoczęło z dniem 10 września 2012 roku.

 

Nasza misja

Odkąd nasza grupa działa w stowarzyszeniu, celem nie jest jedynie rozwój jej członków w Capoeira, ale stwarzanie możliwości pokazania tej sztuki walki jak najszerszemu gronu odbiorców. Aby osiągnąć nasz cel bierzemy udział w projektach unijnych, pokazach, wydarzeniach, jak i sami organizujemy różne przedsięwzięcia.