Harmonogram zajęć

Poniedziałek Czwartek
Stara Remiza, przy ul. Żabiej 8
16:30-18:00
dzieci, 6-12 lat
Stara Remiza, przy ul. Żabiej 8
18:45-20:00
młodzież, 13-17 lat